فهرست داروخانه های توزیع کننده داروهای کرونا در تهران

فهرست داروخانه های توزیع کننده داروهای کرونا در تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران شبانه روزی 29 فروردین وابسته به ارگان‌ها و نهادها شبانه روزی تهران تهران 02166988232
دانشگاه علوم پزشکی تهران شبانه روزی آزادی داروخانه خصوصی شبانه روزی تهران تهران 66860605
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر خوئی داخل درمانگاهی خصوصی روزانه تهران تهران 66976125
دانشگاه علوم پزشکی تهران انوشیروان داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 66866077
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترافسانه  فیض نیا داروخانه خصوصی شبانه روزی تهران تهران 55789089
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر کوشا داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 66065122
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر ستوده داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 66967113
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر امینی آموزشی دولتی روزانه تهران تهران 33119993
دانشگاه علوم پزشکی تهران شهیدعابدینی آموزشی دولتی شبانه روزی تهران تهران 77522562
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر بازرگانی داخل درمانگاهی خصوصی شبانه روزی تهران تهران 33883164
دانشگاه علوم پزشکی تهران بوعلی آموزشی دولتی شبانه روزی تهران تهران 33325775
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترشیوا  خوش نویس خصوصی روزانه تهران تهران 33487544
دانشگاه علوم پزشکی تهران مهرزاد داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 33603059
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر کنگری خصوصی شبانه روزی تهران تهران 55180333
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترشیخی داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 55347047
دانشگاه علوم پزشکی تهران گنجینه داروخانه خصوصی شبانه روزی تهران تهران 55060486
دانشگاه علوم پزشکی تهران ماهان داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 55060682
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر بهلولی داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 55742001
دانشگاه علوم پزشکی تهران داروخانه شبانه روزی شفق داروخانه خصوصی شبانه روزی تهران تهران 55700633
دانشگاه علوم پزشکی تهران فجر داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 55835787
دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکزی ابوذر داروخانه خصوصی شبانه روزی تهران تهران 55702974
دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکزی اقبال داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 66632699
دانشگاه علوم پزشکی تهران رفاه داروخانه خصوصی شبانه روزی تهران تهران 55363057
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر آل رضا داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 55867548
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر حسین کوشاپور داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 55852705
دانشگاه علوم پزشکی تهران x داروخانه دکتر زهره حقیقی x داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 55942296
دانشگاه علوم پزشکی تهران داروخانه داخلی درمانگاه حضرت عبدالعظیم(ع) داخل درمانگاهی خیریه روزانه ری ری 55910016
دانشگاه علوم پزشکی تهران داروخانه دکتر ابراهیم قره باغی داروخانه خصوصی شبانه روزی ری ری 55913791
دانشگاه علوم پزشکی تهران داروخانه دکتر امامی داروخانه خصوصی روزانه ری ری 33757520
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر دولت آبادی فراهانی داروخانه خصوصی روزانه ری ری 33395458
دانشگاه علوم پزشکی تهران شفا داروخانه خصوصی روزانه ری ری 55002422
دانشگاه علوم پزشکی تهران  جمعیت هلال احمر شهر ری وابسته به ارگان‌ها و نهادها روزانه ری ری 55912912
دانشگاه علوم پزشکی تهران داروخانه دکتر شربت خوری خصوصی روزانه تهران تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر محمد امین دیناری خصوصی روزانه ری ری 33851088
دانشگاه علوم پزشکی تهران آرمانی داروخانه خصوصی روزانه اسلامشهر اسلامشهر 56167676
دانشگاه علوم پزشکی تهران بزرگ اسلامشهر داروخانه خصوصی شبانه روزی اسلامشهر اسلامشهر 56139216
دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکزی اسلامشهر داروخانه خصوصی شبانه روزی اسلامشهر اسلامشهر 56125544
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر جهان تاب داروخانه خصوصی روزانه اسلامشهر اسلامشهر 56692013
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترستاری داروخانه خصوصی روزانه اسلامشهر اسلامشهر 56127271
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر قزوینی داروخانه خصوصی روزانه اسلامشهر اسلامشهر 56127997
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر محمد حسین خداداده داروخانه خصوصی روزانه اسلامشهر اسلامشهر 56464441
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مرتضی جعفری داروخانه خصوصی روزانه اسلامشهر اسلامشهر 56165260
دانشگاه علوم پزشکی تهران بهشت داروخانه خصوصی روزانه چهار دانگه اسلامشهر 55263890
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر بهزاد امینی داروخانه خصوصی روزانه احمدآباد مستوفی اسلامشهر 56716484
دانشگاه علوم پزشکی تهران جامی داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 66403089
دانشگاه علوم پزشکی تهران اعتبار داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 55394575
دانشگاه علوم پزشکی تهران درمانگاه خیریه کهریزک داخل درمانگاهی خیریه نیمه وقت صبح کهریزک ری 56525805
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر محمدی داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 55822246
دانشگاه علوم پزشکی تهران داروخانه داخلی بیمارستان بهرامی داخل بیمارستانی (بستری، سرپایی و اورژانس) شبانه روزی تهران تهران 77560708
دانشگاه علوم پزشکی تهران داخلی بیمارستان روانپزشکی رازی داخل بیمارستانی (بستری، سرپایی و اورژانس) روزانه غنی آباد ری 33401605
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر حبیب خاکسار داروخانه خصوصی روزانه تهران تهران 55668200
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر سعید گودرزی داروخانه خصوصی روزانه ری ری 33851404
دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مسیبی سردهائی داروخانه خصوصی شبانه روزی اسلامشهر اسلامشهر 56476868
دانشگاه علوم پزشکی تهران x,بیمارستان ضیائیانx دولتی تمام وقت تهران تهران 02155754939
دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان مرکز طبی کودکان بیمارستانی دولتی بستری شبانه روزی تهران تهران 44617719
دانشگاه علوم پزشکی تهران داروخانه بیمارستانی روزبه داخل بیمارستانی (بستری، سرپایی و اورژانس) روزانه تهران تهران 55414540

فهرست مراکز واکسیناسیون کرونا در تهران/ آدرس

نظر دهید

پاسخ دهید

بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0
تماس